W marcu klasa 5b wzięła udział w grze terenowej.

Najpierw uczniowie zapoznali się z mapą parku.

Następne - poruszając się wg wskazówek na mapie

- wykonywali różne zadania: gra na instrumentach, gra w kółko i krzyżyk,

przemieszczanie się według kodu. Uczniowie szukali też ciekawych

detali architektonicznych, zlokalizowanych na budynkach w pobliżu parku.

Grę przygotowały Katarzyna Główczewska i Ilona Getler.