We wrześniu w ramach spotkań teatralnych,

uczestniczyliśmy w Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza 

FOTEL Online.