04.05. 2021 r. w świetlicy szkolnej

odbyło się spotkanie online ze strażakiem,

z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świerzenka.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z miejscem

i charakterem pracy strażaków oraz

sprzętem strażackim, a także przypomniały sobie

zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Dzieci z dużą uwagą i zainteresowaniem słuchały opowieści strażackich.