W maju obchodziliśmy Dzień Pszczół w świetlicy szkolnej. Zajęcia miały na celu przybliżyć

dzieciom świat pszczół i uświadomić ich znaczenie dla środowiska naturalnego.

Warsztaty były podzielone na część teoretyczną oraz plastyczną.