6 października uczniowie klasy 8c uczestniczyli w zajęciach z okazji

„Gdańskiego Dnia Profilaktyki w Szkołach”, podczas których obserwowali doświadczenia,

dyskutowali o wpływie alkoholu na ludzkie ciało, a także wykonywali plakaty zachęcające do abstynencji.