DZIEŃ POSTACI Z BAJEK: PSI PATROL – EKIPA NA 102!

4 listopada uczniowie klas 1-4 wzięli udział w spotkaniu

z okazji „Dnia postaci z bajek”. Bohaterami wspólnych zabaw  

były sympatyczne pieski z „Psiego patrolu”.                                  

Zajęcia prowadziły Justyna Tomaszewska i Ilona Getler.