Dnia 18.09.2021 r. w świetlicy szkolnej odbyło się

spotkanie z pielęgniarką szkolną z okazji święta Dnia Mycia Rąk.

Pani Joanna przygotowała pogadankę na temat

higieny mycia rąk. Udzieliła dokładnego instruktażu,

w jaki sposób prawidłowo  myć ręce. Opowiedziała,

w jakich sytuacjach musimy je umyć. Następnym zadaniem

uczniów było zapoznanie się z rodzajami środków do czyszczenia rąk,

a także obejrzenie  prezentacji multimedialnej

z ciekawostkami higieny rąk. Na zakończenie uczniowie

przeszli do zajęć praktycznych, w których utrwalili poznane

zasady prawidłowego mycia rąk.