Akcję „Sprzątanie świata 2019” w naszej szkole

rozpoczęliśmy już 19 września zajęciami ruchowymi

oraz wprowadzeniem uczniów w tematykę dbałości o naszą planetę.

Tego dnia wszyscy ubraliśmy się w kolory ziemi na niebiesko i zielono.

Drugiego dnia 20 września w dwóch grupach wiekowych odbyły się gry,

konkursy i zabawy związane z tematyką ekologii

a najstarsi uczniowie wybrali się w teren, aby posprzątać śmieci.