23 maja 2022 roku dwie klasy wzięły udział

w spotkaniu „Chińskie wachlarze”

w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

Uczniowie klasy 5b i klasy 5c najpierw obejrzeli krótką prezentację   

o  Chinach – położenie państwa na mapie świata,

najbardziej znane zwierzęta i rośliny, zajęcia ludzi,

tradycje oraz taniec i muzyka.  

Wzmocnieni tą wiedzą  przystąpili do wykonania wachlarzy

pod okiem pani Justyny Tomaszewskiej i pani Ilony Getler.