W ramach projektu "Z kulturą mi do twarzy"

uczniowie świetlicy wzięli udział w warsztatach plastyczno- technicznych

i wykonali " Chińskie wachlarze".