W naszej szkole gościliśmy funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Strażnicy w formie scenek, ćwiczeń, filmików

i pogadanek pomogli nam utrwalić  zasady bezpieczeństwa w szkole,

w domu i na ulicy.