Jak co roku w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi

w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjne

z cyklu „Bezpieczne ferie” z udziałem Straży Miejskiej.

Uczniowie utrwalili między innymi

zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego

oraz korzystania z numerów alarmowych.