We wtorek 7 września uczniowie  naszej szkoły

uczestniczyli w spotkaniu z Przedstawicielami  

Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Spotkanie 

dotyczyło bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

Pierwszoklasiści poznali a starsi utrwalili zasady BRD, 

trenowali wzywanie pierwszej pomocy oraz prawidłowe

przechodzenie na pasach z sygnalizacją świetlną jak i bez. 

Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaski.

Dzieci obiecały, że na pewno będą ich używać.

Teraz możemy być pewni, że wiedzą,

jak zachowywać się ostrożnie i bezpiecznie na drodze.