Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

odbyło się spotkanie najmłodszych uczniów z funkcjonariuszami  Straży Miejskiej.

Podczas wizyty strażnicy miejscy  zapoznali dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,

najważniejszymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.

Uczniowie ćwiczyli prawidłowe poruszania się po drodze pieszo i na rowerze

oraz rozwijali  sprawność manualną i koordynację ruchową 

poprzez ćwiczenie prawidłowych zachowań przy wykorzystaniu zestawu "Autochodzik".