Tym razem klasy 3b i 3c zebrały się na spotkaniu

w ramach projektu "Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie"

pod hasłem "Siła, moc żywiołu- Ziemia". 

Dzieci miały okazję zapoznać się z zagadnieniami takimi jak susza,

powódź, oraz przyczynami ich powstawania.

Różnicowały różne rodzaje podłoża, określały ich strukturę. 

A także uczestniczyły w zajęciach praktycznych - tworząc klasowy kwiatowy ogródek.