Pierwsza lekcja edukacyjna nosiła tytuł : W harmonii z żywiołem - WODA 

Odbyła się 16 września w dwóch grupach:

- klasy młodsze 

- klasy starsze