W lutym odbyło się spotkanie w ramach

programu AKTYWNI BŁĘKITNI -ŻYWIOŁ POWIETRZE. 

Powietrze otacza całą kulę ziemską.

Konieczne jest do życia ludziom, zwierzętom i roślinom.

Rozmawialiśmy jak należy o nie dbać

i jak ważne jest prawidłowe korzystanie z zasobów przyrody.