23 września 2020 r. sprzątaliśmy  terenu

wokół zbiornika wodnego

w okolicy szkoły przy ulicy Subisława.