Od początku marca do końca maja klasa 7a realizowała gdański projekt # AktywnaSzkoła.

Projekt zakładał cykl pięciu lekcji  (filmów) poświęconych następującej tematyce:

  1. motywacja i cel,
  2. zdrowe odżywianie oraz choroby XXI wieku,
  3. rywalizacja i zasady fair play w sporcie i w życiu,
  4. interpretacja pojęcia sukces/ droga do sukcesu,
  5. znaczenie pozytywnego myślenia w starciu z nastoletnimi wyzwaniami.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni znani gdańscy sportowcy: Adriana Dadci-Smoliniec, Karolina Jaszczyszyn, Michał Winiarski,

Anna Rogowska, Damian Wleklak, Leszek Blanik, Adam Korol oraz Flavio Paixao ; lekarz Michał Brzeziński i dietetyczka Natalia Rykowska.

Uczniowie z uwagą oglądali filmy i wykonywali, związane z nimi zadania wspierani przez wychowawcę i koordynatora działań p. Dagmarę Karwacką. 

Kolejno, pod kierunkiem p. Katarzyny Kaczmarek wykonali plakat o tematyce związanej z poruszanymi zagadnieniami,

techniką collage. Ostatnim zadaniem konkursowym było nagranie filmu z zajęć obrazujących realizację wyznaczonych zadań i tematów.

Tutaj pomogła p. Aldona Szydłowska, której pracę można obejrzeć otwierając udostępniony link.

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści:  nowe wiadomości i umiejętności, integrację grupy i świadomość,

że droga do celu bywa niełatwa, ale zawsze trzeba optymistycznie patrzeć w przód, wspierać się nawzajem i podejmować kolejne wyzwania.