logotyp.png

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

logo_st.png

https://www.facebook.com/kol.wiatr

e-mail: kol.wiatr@gmail.com

KRS:0000246550

Nr konta: 91 1020 1811 0000 0802 0106 8840

 

  • wyrównujemy szanse edukacyjne, rozwojowe i społeczne (działania w zakresie rehabilitacji, edukacji, kultury, rekreacji i integracji ze środowiskiem),

  • zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedialne i interaktywne,

  • dofinansowujemy wycieczki,

  • wspieramy nowatorskie inicjatywy ubogacające życie szkoły